Chybové kódy chladničky LG - Definície chybových kódov - Ako ich opraviť?

Chybové kódy chladničky LG - Zobrazuje vaša chladnička LG chybový kód? Tieto chybové kódy sú pre Chladničky LG . Chybové kódy vám môžu pomôcť pri riešení problémov s tým, ktorá časť alebo komponent spôsobujú chybu. Ďalej nájdete VŠETKY chybové kódy a Chladnička LG môže zobraziť. Nájdite dôvod, prečo vaša LG nefunguje správne, a vymeňte diel sami, aby ste ušetrili peniaze. Niektoré z týchto chybových kódov MÔŽU vyžadovať pomoc profesionálneho servisu.

lg chybové kódy chladničky Chybové kódy chladničky LG

ZOZNAM VŠETKÝCH CHYBOVÝCH KÓDOV CHLADNIČKY LG:

Chybový kód LG OF F alebo O FF = Chladnička je v režime zobrazenia = Tu si pozrite informácie o tom, ako na to vynulujte LG chladničku s OFF na displeji .Kód chyby LG 1F alebo F1 = Chyba je ventilátor ventilátora ľadu alebo motor výrobníka ľadu =Opravte alebo skontrolujte ventilátor ventilátora ľadu alebo motor výrobníka ľadu= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Ventilátor ľadu, hlavná doska napájania alebo motor výrobníka ľadu

Chybový kód spoločnosti LG Er FR = Chyba je abnormalita v motore ventilátora chladničky =Skontrolujte alebo opravte motor ventilátora chladničky= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Motor ventilátora chladničky

Chybový kód LG Er IF = Chyba je Porucha ventilátora pre ľadovú komoru =Opravte alebo skontrolujte zablokovanie ventilátora ľadu, motor ventilátora ľadu je chybný, zapojenie v okruhu je chybné, zlyhala riadiaca doska alebo motor ventilátora ľadu= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Kabelový zväzok, doska riadenia výkonu

Chybový kód spoločnosti LG je 1F = Chyba je Porucha ventilátora pre ľadovú komoru =Opravte alebo skontrolujte zablokovanie ventilátora ľadu, motor ventilátora ľadu je chybný, zapojenie v okruhu je chybné, zlyhala riadiaca doska alebo motor ventilátora ľadu= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Kabelový zväzok alebo doska riadenia výkonu

Chybový kód spoločnosti LG Er 15 = Chyba je motor ventilátora výrobníka ľadu =Opravte alebo skontrolujte motor ventilátora výrobníka ľadu= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Motor ventilátora výrobníka ľadu

Chybový kód spoločnosti LG On dH = Chyba je rozmrazovací ohrievač alebo PCB alebo poistka =Opravte alebo skontrolujte rozmrazovací ohrievač alebo DPS alebo poistku= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Odmrazovací ohrievač alebo plošný spoj alebo poistka

Chybový kód spoločnosti LG Je FS = Chyba je chyba senzora mrazničky =Opravte alebo skontrolujte problém so snímačom a káblovým konektorom= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Termistor, káblový zväzok alebo doska ovládania napájania

Chybový kód spoločnosti LG Tam rF = Chyba je abnormalita motora ventilátora =Opravte alebo skontrolujte motor ventilátora= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Motor ventilátora alebo hlavný ovládací panel

Chybový kód spoločnosti LG Je rS = Chyba je chyba snímača chladničky =Opravte alebo skontrolujte snímač, vedenie a zapojenie= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Termistor, káblový zväzok alebo doska ovládania napájania

lg dávkovač ovládacieho panela chladničky Dávkovač riadiacich panelov chladničky LG - Kde sa zobrazujú chybové kódy

Chybový kód spoločnosti LG FF = Chyba je motor ventilátora mrazničky =Opravte alebo skontrolujte motor ventilátora mrazničky= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Motor ventilátora mrazničky

Chybový kód spoločnosti LG F dS = Chyba je snímač odmrazovania mrazničky =Opravte alebo skontrolujte skrat snímača alebo problém s pripojením= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Zostava ovládača (komponent, ktorý má odmrazovací termistor a poistku pre odmrazovací systém)

Chybový kód spoločnosti LG r dS = Chyba je snímač odmrazovania chladničky =Opravte alebo skontrolujte skrat snímača alebo problém s pripojením= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Zostava ovládača (komponent, ktorý má odmrazovací termistor a poistku pre odmrazovací systém)

Chybový kód spoločnosti LG Je HS = Chyba je snímač vlhkosti =Opravte alebo skontrolujte skrat snímača alebo problém s pripojením= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Snímač vlhkosti

Chybový kód spoločnosti LG Existuje = Chyba je snímač výrobníka ľadu =Opravte alebo skontrolujte skrat snímača alebo problém s pripojením= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Zostava výrobníka ľadu

Chybový kód spoločnosti LG Je SS = Chyba je špajza =(špajza je zásuvka pre lahôdky) Opravte alebo skontrolujte skrat v probléme so snímačom alebo káblom= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Čidlo teploty špajze

Chybový kód spoločnosti LG On rt = Chyba je snímač izbovej teploty =Opravte alebo skontrolujte skrat v probléme so snímačom alebo káblom= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Snímač izbovej teploty

Chybový kód spoločnosti LG Ehm = Chyba je systémová chyba vo výrobníku ľadu =Opravte alebo skontrolujte automatický výrobník ľadu= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Zostava výrobníka ľadu

Chybový kód spoločnosti LG Er gF = Chyba je chybový kód prietokomeru =Opravte alebo skontrolujte tlak vody= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Prietokomer

Chybový kód spoločnosti LG F dH = Chyba je, že senzor pri odmrazovaní neprekročil 40F =Opravte alebo skontrolujte chybnú poistku, ohrievač alebo ovládací panel= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Zostava ovládača, rozmrazovací ohrievač alebo relé na ovládacej doske

Chybový kód spoločnosti LG r dH = Chyba je, že senzor neprekročil 40F =Opravte alebo skontrolujte chybnú poistku, ohrievač a ovládaciu dosku= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Zostava ovládača, rozmrazovací ohrievač alebo relé na ovládacej doske

Chybový kód spoločnosti LG Je FF = Chyba je chyba ventilátora výparníka =Opravte alebo skontrolujte motor ventilátora, ovládaciu dosku a káblový zväzok= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Motor ventilátora výparníka, doska riadenia výkonu alebo káblový zväzok

Chybový kód spoločnosti LG Je CF = Chyba je Motor ventilátora kondenzátora je chybný =Opravte alebo skontrolujte motor ventilátora kondenzátora, elektroinštaláciu alebo riadiace ramenod = Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Motor ventilátora kondenzátora, doska riadenia výkonu alebo káblový zväzok

Chybový kód spoločnosti LG Je CO = Chyba je chyba komunikácie =Opravte alebo skontrolujte chybu komunikácie medzi základnou doskou a zobrazovacou doskou= Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Ovládací panel displeja, ovládací panel napájania alebo káblový zväzok

Kód chyby LG 22 = Chyba klikania na zvuk Opraviť alebo skontrolovať relé kompresora Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Relé kompresora

Chybový kód spoločnosti LG 67 = Chyba je medzera vo dverách alebo úplne zabalená chladnička Opraviť alebo skontrolovať dvere Diely alebo diely, ktoré je potrebné skontrolovať alebo vymeniť, sú ... Skontrolujte medzeru / tesnenie dverí alebo odpojte chladničku a zasuňte ich späť.

Aby ste vyskúšali, či sú diely dobré alebo zlé, pozrite si video nižšie o tom, ako používať multimetr na testovanie elektrických častí . Po určení, či je diel zlý, si môžete objednať diely na SearsPartsDirect pre LG alebo Amazon má veľa OEM Náhradné diely chladničky LG .


Ako používať multimetr na testovanie chybných komponentov

Poznáte ďalšie chybové kódy alebo problémy s opravou súboru Chladnička LG s chybovým kódom ? Prosím zanechajte komentár nižšie.