Oprava Chladničky

Ako opraviť nahromadenie ľadu v chladničke / mrazničke

Ak je vo vašej chladničke vnútri nahromadený ľad, môžete vyriešiť tento problém pomocou niekoľkých vecí. Bežnou príčinou hromadenia námrazy je chybné tesnenie dverí. Ak má chladnička zlé tesnenie dverí, vonkajší vzduch bude prechádzať do chladničky a spôsobovať hromadenie ľadu ... Ako opraviť hromadenie ľadu v chladničke / mrazničke Prečítajte si viac »

Oprava Chladničky

Dvere chladničky zostali otvorené - chladnička teraz nebude chladiť

Omylom som nechal niekoľko dní otvorené dvere na svojej chladničke Samsung. Keď som otvoril časť s chladničkou, zistil som, že nie je chladná a teplá. Na niekoľko hodín som zavrel dvere chladničky a chladiaca časť stále nechladila. Otvoril som dvere mrazničky na chladničke a našiel som ich ... Dvere chladničky zostali otvorené - chladnička sa teraz nebude ochladzovať Čítať ďalej »

Oprava Chladničky

Príručka na opravu chladničiek a návody na obsluhu online

Vaša chladnička nefunguje správne a potrebujete servisnú príručku k chladničke. Možno máte problém s chladničkou, pretože dvere chladničky zostali otvorené, mraznička nezmrazuje, chladnička presakuje, výrobník ľadu nefunguje, automat na vodu nefunguje, chladnička zobrazuje chybové kódy, nedá sa zmeniť ... Príručka na opravu chladničiek a návody na obsluhu online Čítať ďalej »

Oprava Chladničky

Riešenie problémov a používateľská príručka k francúzskym chladničkám Whirlpool

Táto príručka na riešenie problémov s chladničkou Whirlpool a používateľská príručka vám pomôžu nájsť riešenia na opravu vašej chladničky. Táto príručka vám tiež pomôže vyriešiť VŠETKY problémy s chladničkou Whirlpool. Vysvetlíme nastavenie teploty, zvuky alarmu, nezatvárajú sa dvere, výmeny vodného filtra, problémy s chladením, nerobenie ľadu, žiadna sila, podivné zvuky, vyrovnanie, ľad ... Riešenie problémov a používateľská príručka pre francúzske dvere Whirlpool Prečítajte si viac »

Oprava Chladničky

Chladnička Samsung bliká - na paneli sa zobrazuje pomlčka alebo čiara

Bliká, bliká alebo bliká vaša chladnička Samsung na riadku LED malé čiary a pomlčky? Keď displej chladničky Samsung začne blikať alebo sa na displeji zobrazí čiara alebo pomlčka, znamená to, že v chladničke došlo k chybe. Čiary alebo pomlčky vám povedia, akú chybu máte a ... Chladnička Samsung bliká - na paneli sa zobrazuje pomlčka alebo čiara Čítať ďalej »

Oprava Chladničky

Chladnička všetko zmrazuje - Čo treba skontrolovať - ​​Ako opraviť?

Chladnička na mrazenie potravín? Otvoril som chladničku a mlieko a jedlo sú čiastočne zmrazené. Moje fľaše s vodou sú takmer ľadové! V oblasti chladničky je cítiť mimoriadne chladno, ale zdá sa, že mraznička funguje dobre. Včera večer predtým, ako som išiel spať, bolo všetko v mojej chladničke studené, ale nezmrznuté. Ak ... Chladnička zmrazuje všetko - Čo treba skontrolovať - ​​Ako opraviť? Čítaj viac '

Oprava Chladničky

Chybový kód IE práčky LG - Čo treba skontrolovať? - Ako vyčistiť?

CHYBOVÝ KÓD LG WASHER IE = CHYBA PRÍVODU VODY = ŽIADNA VODA VSTUPUJE DO PRÁČKY je definícia chybového kódu IE alebo 1E na vašej práčke LG. Ak vaša práčka LG dostáva chybový kód IE, môže sa zobraziť niekoľko chybových kódov IE alebo 1E. ... Chybový kód práčky LG IE - Čo treba skontrolovať? - Ako vyčistiť? Čítaj viac '

Oprava Chladničky

Chybový kód chladničky Frigidaire SY CE - Ako vymazať chybový kód?

Čo znamená chladnička Frigidaire zobrazujúca SY CE? Keď sa na vašej chladničke Frigidaire zobrazí chybový kód SY CE, znamená to, že nastal problém s komunikáciou. Tento problém s komunikáciou je spôsobený problémom s káblom, káblovým zväzkom, chybnou ovládacou doskou alebo zlou doskou používateľského rozhrania. Ďalej ukážeme, ako vyriešiť problém so SY CE ... Chybový kód chladničky Frigidaire SY CE - Ako vymazať chybový kód? Čítaj viac '

Oprava Chladničky

Chybový kód chladničky LG FR FR - Čo treba skontrolovať - ​​Ako vyčistiť

Chladnička LG zobrazuje chybový kód Er FR? Chybový kód chladničky LG FR FR na displeji chladničky indikuje hlavne poruchu motora ventilátora chladničky. Môže to byť spôsobené chybným motorom ventilátora chladničky, problémom s vedením alebo chybnou riadiacou doskou (PCB). Ďalej vám ukážeme, čo treba skontrolovať a otestovať ... Chybový kód chladničky LG FR FR FR - Čo skontrolovať - ​​Ako vymazať Prečítajte si viac »

Oprava Chladničky

Chybové kódy chladničky Side-by-Side vedľa seba - chybové kódy „E“

Chladnička Bosch s chybovým kódom? Chladničky Bosch majú zabudované diagnostické systémy. Ak vaša chladnička nájde, vidí alebo zistí chybu alebo chybu v systéme, zobrazí chybu alebo chybový kód. Chybový kód sa zobrazí tam, kde sú na obrazovke obvyklé čísla. Keď sa zobrazí chybový kód, ... Chybové kódy chladničky BOSCH vedľa seba - chybové kódy „E“ Prečítajte si viac »

Oprava Chladničky

Chybové kódy modelu RB chladničky Samsung - Ako opraviť a vymazať?

Chladnička série Samsung RB s chybovým kódom? Chladničky Samsung RB s digitálnymi displejmi majú zabudované diagnostické systémy. Ak vaša chladnička zistí poruchu alebo chybu v systéme, zobrazí sa chybový kód. Chybový kód sa zobrazí tam, kde sú na obrazovke obvyklé čísla. Keď je chybový kód ... Chybové kódy modelu RB chladničky Samsung - Ako opraviť a vyčistiť? Čítaj viac '