Chybové kódy chyby sušiča LG - Čo treba skontrolovať - ​​Ako opraviť

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Sušička LG zobrazuje chybový kód? Chybové kódy uvedené nižšie vám pomôžu vyriešiť problém so sušičkou LG. Tieto chybové kódy vám môžu povedať, čo treba skontrolovať, opraviť alebo vymeniť. Tieto chybové kódy vám pomôžu nájsť problém a sami opraviť sušičku LG.

Chybové kódy sušiča LG Chybové kódy sušiča LG

Chybový kód sušiča LG = d80 d90 alebo d95
Chybový stav = indikátor prietoku = výfukový systém
Skontrolujte alebo opravte= Skontrolujte, či výfukový systém sušiča nie je zablokovaný zo sušiča smerom von z domu. Je to dôsledok nahromadenia vlákien vo výfukovom potrubí. (Chybové kódy d80, d90 a d95 vám hovoria, že výfukové potrubie sušiča je upchaté o 80%, 90% alebo 95%. Sušička sa vypne po 2 minútach a zo sušičky bude znieť výstražný zvuk.)
Vyčistite odvzdušňovacie potrubie.

Chybový kód sušiča LG = FO (odfiltrovaný)
Chybový stav = Filter nie je správne nainštalovaný
Skontrolujte alebo opravte= Skontrolujte, či je filter na vlákna správne vložený.
(Ak filter na zachytávanie prachu nie je správne nainštalovaný, sušička prestane fungovať. Vyberte filter na zachytávanie prachu a znova ho vložte do krytu filtra na zachytávanie prachu.)

Chybový kód sušiča LG = PS
Chybový stav = nesprávne napätie napájacieho kábla
Skontrolujte alebo opravte= Uistite sa, že biele a červené vodiče nie sú obrátené na svorkovnici sušiča.
Odpojte napájanie a znova zapojte.

Chybový kód sušiča LG = CL (displej detskej zámky)
Chybový stav = Indikácia, že je aktívna funkcia detskej zámky.
Skontrolujte alebo opravte= Stlačením a podržaním klávesu označeného DETSKÝ ZÁMOK na 3 sekundy deaktivujete funkciu detskej zámky.

Chybový kód sušiča LG = tE1
Chybový stav = porucha termistora
Skontrolujte alebo opravte= Ovládač zistí, že snímač teploty je chybný. Odpojte napájanie sušiča a zmerajte odpor cez termistor. Mal by merať asi 10 000 ohmov. Ak je termistor chybný, vymeňte ho.
VIAC INFORMÁCIÍ:
-Odpojte sušič zo zásuvky alebo vypnite istič napájajúci sušič.
- Zatiaľ čo sušička zostáva bez napájania, stlačte a podržte tlačidlo ŠTART / PAUZA na 5 sekúnd.
-Obnovte napájanie sušičky a skúste spustiť ďalší cyklus.
Náhradné diely= Termistor

Chybový kód sušiča LG = tE2
Chybový stav = porucha termistora
Skontrolujte alebo opravte= Ovládač zistí, že snímač teploty je chybný. Odpojte napájanie sušiča a zmerajte odpor cez termistor. Mal by merať asi 10 000 ohmov. Ak je termistor chybný, vymeňte ho.
VIAC INFORMÁCIÍ:
-Odpojte sušič zo zásuvky alebo vypnite istič napájajúci sušič.
- Zatiaľ čo sušička zostáva bez napájania, stlačte a podržte tlačidlo ŠTART / PAUZA na 5 sekúnd.
-Obnovte napájanie sušičky a skúste spustiť ďalší cyklus.
Náhradné diely= Termistor

Chybový kód sušiča LG = tE3
Chybový stav = porucha termistora
Skontrolujte alebo opravte= Ovládač zistí, že snímač teploty je chybný. Odpojte napájanie sušiča a zmerajte odpor cez termistor. Mal by merať asi 10 000 ohmov. Ak je termistor chybný, vymeňte ho.
VIAC INFORMÁCIÍ:
-Odpojte sušič zo zásuvky alebo vypnite istič napájajúci sušič.
- Zatiaľ čo sušička zostáva bez napájania, stlačte a podržte tlačidlo ŠTART / PAUZA na 5 sekúnd.
-Obnovte napájanie sušičky a skúste spustiť ďalší cyklus.
Náhradné diely= Termistor

Chybový kód sušiča LG = E13
Chybový stav = Odtoková hadica je zalomená, stlačená, upchatá alebo je voda v nádrži zamrznutá.
Skontrolujte alebo opravte= Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená, skrútená alebo zanesená vodou na konci hadice.
-Stlačte tlačidlo ŠTART / PAUZA, aby ste sušičku znovu spustili po skontrolovaní, či nie je zalomená, skrútená alebo upchatá odtoková hadica.

Chybový kód sušiča LG = nP
Chybový stav = Vyskytol sa problém s elektrickým vedením v domácnosti a na ohrievači nie je detekovaný žiadny prúd.
Skontrolujte alebo opravte= Skontrolujte napájanie

Chybový kód sušiča LG = dE
Chybový stav = Chyba spínača dverí
Skontrolujte alebo opravte= Skontrolujte funkčnosť spínača dverí. Urobte to pomocou režimu diagnostického testu. Ak je dverový spínač chybný, je potrebné ho vymeniť.
Náhradné diely= Dverový spínač

Chybový kód sušiča LG = HS
Chybový stav = Sušička zistila chybu snímača vlhkosti. (Chybový kód HS spôsobí, že sušička bude pracovať 2 1/2 hodiny, čo sa môže javiť, akoby sušička nesušila.)
Skontrolujte alebo opravte= Vyčistite snímače na vnútornej strane sušiča, ktoré sú umiestnené pod filtrom na prach. Pred ďalším cyklom nechajte snímače úplne vyschnúť.

Chybový kód sušiča LG = pridať vodu
Chybový stav = Vyskytla sa chyba prívodu vody
Skontrolujte alebo opravte= Pred použitím parného cyklu musí byť parný podávač naplnený vodou až po rysku MAX. Skontrolujte parný podávač, či je plný vody a či je zásuvka úplne zatvorená.
Ak sa po spustení cyklu na displeji sušičky objaví údaj Pridaj vodu:
- Stlačením tlačidla PAUSE dočasne zastavíte prebiehajúci cyklus.
- Naplňte parný podávač vodou z vodovodu po rysku MAX.
- Jednotku vypnite a znova zapnite, vyberte cyklus PARA a stlačením tlačidla ŠTART / PAUZA dokončite cyklus.

Náhradné diely LG DRYER Hneď ako zistíte, aké súčasti vaša sušička potrebuje, tu sú Náhradné diely LG DRYER

Viac riešenie problémov so sušičkou bielizne pre Chybové kódy sušiča Frigidaire , Chybové kódy sušiča GE , Chybové kódy sušiča Kenmore , Chybové kódy sušiča LG , Chybové kódy sušičky Maytag , Chybové kódy sušiča Samsung a Chybové kódy sušiča Whirlpool .

Ak váš chybový kód sušičky LG tu nie je uvedený, zanechajte prosím komentár nižšie a radi vám pomôžeme s vašim problémom.