Ako resetujete odstraňovanie odpadu?

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Aký je najjednoduchší spôsob, ako resetovať ukladanie odpadu? Keď vaše odpadky prestanú fungovať alebo nebudú bežať, možno budete musieť resetovať . Ak odvoz odpadu preťaženia a prehriatia aktivuje resetovacie tlačidlo a je potrebné ho resetovať. Táto príručka vám ukáže najkompletnejším a jednoduchým spôsobom, ako opraviť svoje zneškodňovanie odpadu a znova ho spustiť. Tu je AKO ZNOVU ZNOVU ZNEŠKODNIŤ LIKVIDÁCIU S ODPADOM .

Ako resetovať likvidáciu odpadu - červené tlačidlo v dolnej časti sa resetuje

Likvidácia odpadu

Obnovte svoju likvidáciu odpadu pomocouNETtlačidlo na úplnom spodku úložiska.

Toto červené resetovacie tlačidlo predstavuje bezpečnostné opatrenie nazývané ochrana proti preťaženiu. Ak dôjde k zablokovaniu, zablokovaniu alebo dlhodobému chodu odpadu, môže sa prehriať. Ak dôjde k akejkoľvek poruche pri likvidácii odpadu, automaticky sa vypne a je potrebné ju resetovať stlačením červeného resetovacieho tlačidla. Keď sa aktivuje ochrana proti preťaženiu, mali by ste si všimnúť, že vyskočilo červené resetovacie tlačidlo.

Ako nastavíte vynulovanie odpadu Ako resetovať likvidáciu odpadu?

Ako sa mášvynulovaťodvoz odpadu?

1 - Určite najskôr VYPNÚŤ zneškodňovanie odpadu pomocou vypínača alebo jednoduchým odpojením pod umývadlom.
dva - Nájdite červené resetovacie tlačidlo v spodnej časti úložiska a resetujte stlačením červeného tlačidla.
3 - Ak červené resetovacie tlačidlo nestlačí späť a neresetuje sa alebo stále vyskakuje, jednoducho počkajte asi 15 minút, kým odpady vychladnú.
4 - Akonáhle odpady vychladnú (ak sa prehrialo) stlačte znova červené tlačidlo a teraz by sa malo resetovať.
5 - Ďalej nalejte do umývadla studenú vodu, aby sa voda dostala dole do odpadu.
6 - Odpadky opäť zapojte alebo otočte ZAP pomocou vypínača ON umiestneného na stene.
7 - Likvidácia odpadu by teraz mala prebiehať perfektne, pretože bola resetovaná.Opravte svoje vlastné zneškodňovanie odpadu
Likvidácia Oprava

Ak máte problém s likvidáciou odpadu NENastavuje sa , bude pravdepodobne potrebné ho vymeniť alebo opraviť.

Ak zistíte, že likvidácia odpadu je chybná, nižšie uvádzame nové a vylepšené možnosti likvidácie odpadu, ktoré si môžete kúpiť a nahradiť tak pôvodnú chybnú likvidáciu.

Nové náhradné odvozy odpadu Nové náhradné odvozy odpadu

Ak potrebujete pomoc s resetovaním likvidácie odpadu, likvidácia odpadu bzučí alebo odvoz odpadu má vo vnútri sklo - hučanie - zaseknuté - nebude bežať a potrebujete pomoc s jej opravou, nechajte prosím nižšie uvedenú otázku a my vám odborník odpovie na vaše otázky úplne podrobne.