Ako vždy tlačiť na správnu stranu listu papiera

Skúšali ste niečo vytlačiť pomocou tlačiarne a tá sa tlačila na nesprávnej strane? Potlačilo sa to na opačnú stranu, ako ste chceli? Zbytočne ste minuli kopu papierov, ktoré ste potrebovali na tlač? Zdvojnásobili ste tlač na jednu stranu papiera? Môže to byť frustrujúce a zbytočné, keď musíte dotlačiť svoje dôležité dokumenty. Ak používate tlačiareň, ktorú nepoznáte, tu je niekoľko rád, ktoré vám pomôžu vždy tlačiť na správnu stranu papiera.Ako vždy tlačiť na správnu stranu listu papiera Ako vždy tlačiť na správnu stranu listu papiera


môžete vymeniť televíznu obrazovku

Existuje veľa rôznych osobných domácich tlačiarní a tlačiarní veľkých firiem, ktoré tlačia na prednú stranu a ďalšie tlačiarne tlačia na zadnú stranu listu papiera. Riešením, ako vždy tlačiť na správnu stranu, je nájsť malú ikonu v blízkosti zásobníka papiera pre tlačiareň. Táto malá ikona alebo symbol vám hovorí, na ktorú stranu bude tlačiť. Ak má ikona tlačiarne na papieri čiary a ľavý horný roh ikony je sklopený, aby bola druhá strana zreteľná, bude sa tlačiť na prednú stranu papiera.Táto ikona tlačiarne znamená, že sa bude tlačiť na prednú stranu papieraNa druhej strane sa ikona zobrazí ikona nemá čiary na papieri, ale v ľavom hornom rohu zobrazuje čiary v zloženom dolnom rohu vytlačí sa na zadnú stranu listu papiera.

Táto ikona tlačiarne znamená, že sa bude tlačiť na zadnú stranu papiera

Ak chcete zistiť, ako sa papier podáva do tlačiarne:
Je dosť ľahké vidieť, ako tlačiareň podáva listy papiera. Zvyčajne to môže byť otočené okolo osi valcov. Informácie o tom, akým spôsobom tlačiareň podáva, nájdete v časti Ak tlačiareň vtiahne papier zozadu alebo spredu. Pri pozorovaní uvidíte, že ľavý a pravý okraj budú vždy na rovnakej strane.ikony tlačiarne, ktoré ukazujú, na ktorej bočnej tlači sa bude tlačiť Ikony tlačiarne ukazujú, na ktorú stranu bude tlačiť

Akým spôsobom orientuje tlačiareň papier ?:
Ľahký a rýchly spôsob, ako zistiť, akým spôsobom tlačiareň tlačí, napíšte „spredu“ na jeden list papiera, vložte papier, ktorý ste práve napísali „spredu“, a potom vytlačte testovaciu stránku. Potom uvidíte, akým spôsobom sa to vytlačilo. Tento odkaz potom môžete použiť na orientáciu papiera pre správnu tlač.


rúra na pečenie frigidaire classic nefunguje

Ako tlačiť obojstranne na jednoduchej domácej tlačiarni:
Ak musíte tlačiť niečo, čo je obojstranné, ale tlačiareň na to nie je určená a neviete, akým spôsobom vložiť papier pre druhú bočnú tlač ... nakreslite na papier značku smerujúcu nadol do rohu. Potom si zapamätajte, ako sa vložil, keď ste papier vložili druhýkrát. Stačí vytlačiť prvý list a budete vedieť, či sa papier tlačí na zadnú alebo prednú stranu papiera. Tiež to, či ide o tlač zdola nahor alebo zhora nadol. Pri vkladaní papiera to jednoducho otočte a tlačte správnou stranou nahor a na druhú stranu. Funguje to skvele, keď používate jednoduchú domácu tlačiareň, pretože väčšina z nich netlačí obojstranné výtlačky.
Ako používať tlačiareň: Ako používať tlačiareň so spodným vkladaním


Ako vytlačiť testovaciu stránku

Máte otázky týkajúce sa tlače dokumentov na tlačiarni, ktorú nepoznáte? Nechcete strácať papier a čas? Prosím, položte nám svoje otázky nižšie a my vám môžeme pomôcť.